Riječ Svetog Oca

Abraham, otac u vjeri i nadi

Povjerovavši u to obećanje, Abraham kreće na put, pristaje napustiti svoju zemlju i postati stranac, nadajući se tom „nemogućem" djetetu koje bi mu Bog trebao dati unatoč tome što je Sarino krilo bilo već kao mrtvo. Abraham vjeruje, njegova vjera se otvara naizgled nerazumnoj nadi; ona je sposobnost izdići se iznad ljudskih rasudbi i mudrosti ovoga svijeta, iznad onoga što se obično smatra zdravim razumom, kako bi se povjerovalo u nemoguće. Nada otvara nove vidike, omogućuje snatriti i o onome što se ne može ni zamisliti. Nada uvodi u tamu neizvjesne budućnosti kako bi se hodilo u svjetlu. Prekrasna je ta krepost nade; daje nam veliku snagu za ići kroz život. Ali to je težak put. 
28.12.2016.

Stjepan je u Kristu pobijedio!

I danas Crkva, da bi posvjedočila svjetlost i istinu, u različitim mjestima doživljava teška progonstva, sve do najviše kušnje mučeništva. Kolika naša braća i sestre u vjeri trpe zlostavljanja, nasilja i mrzi ih se zbog Isusa! Reći ću vam jednu stvar, današnji su mučenici brojniji od onih iz prvih stoljeća. Kad čitamo povijest prvih stoljeća, ovdje, u Rimu, čitamo svu okrutnost kojoj su bili izvrgnuti kršćani; ja vam kažem: ista okrutnost prema kršćanima postoji i danas, i to u većem broju. Danas želimo razmišljati o njima koji trpe progone, biti im blizu s našom ljubavlju, našom molitvom i također našim suzama. Jučer, na sam Božić, progonjeni kršćani su slavili Božić u svojoj razorenoj katedrali: to je primjer vjernosti evanđelju. Unatoč iskušenjima i opasnostima, oni hrabro svjedoče svoju pripadnost Kristu i žive evanđelje zauzimajući se za posljednje, za najzapostavljenije, čineći dobro svima bez razlike; svjedoče ljubav u istini.
26.12.2016.

"Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo" (Iz 9, 5)

Moć ovog Djeteta, Sina Božjeg i Marijina, nije moć ovoga svijeta, utemeljena na snazi i bogatstvu, već je to moć ljubavi. To je moć koja je stvorila svijet, koja daje život svakom stvoru: mineralima, biljkama, životinjama. To je moć koja privlači muškarca i ženu jedno drugom i čini od njih jedno tijelo, jedan život. To je moć koja obnavlja život, oprašta grijehe, pomiruje neprijatelje, preobražava zlo u dobro. To je Božja moć. Ta moć ljubavi dovela je Isusa Krista do toga da se liši svoje slave i postane čovjekom i ona će ga dovesti do toga da položi svoj život na križu i uskrsne od mrtvih. To je moć služenja, koja uspostavlja u našem svijetu Kraljevstvo Božje, kraljevstvo pravde i mira.
25.12.2016.

„Isusovo rođenje, izvor nade" (usp. Lk 2, 9a.11-14.16)

Onaj tko se uzda u vlastite sigurnosti, posebno materijalne, ne čeka Božje spasenje. Upamtimo to dobro: naše sigurnosti nas neće spasiti; jedina sigurnost koja nas spašava je sigurnost nade u Boga. Spašava nas jer je jaka i daje nam kroz život prolaziti s radošću, sa željom da činimo dobro, sa željom da postanemo sretni zauvijek. Maleni, pastiri, uzdaju se naprotiv u Boga, polažu svoju nadu u njega i raduju se kada prepoznaju u tome Djetetu znak koji su pokazali anđeli (Lk 2, 12).
21.12.2016.

Zadivljenost Božjim djelima: „Velika mi djela učini Svesilni…" (Lk 1, 49)

Pogled Marije, Utjehe žalosnih, prosvjetljuje lice Crkve u njezinu svakidašnjem predanom zauzimanju za one koji pate i koji su u potrebi. Dragocjeni plodovi te skrbi Crkve za svijet patnje i bolesti razlog su zahvalnosti Gospodinu Isusu, koji je, iz poslušnosti Očevoj volji, postao jedan od nas, podnijevši čak smrt na križu za otkupljenje ljudskog roda. Solidarnost koju je pokazao Krist, Sin Božji rođen od Marije, je izraz Božje milosrdne svemoći, koja se očituje u našem životu – prije svega kad je krhak, ranjen, ponižen, marginaliziran i ispaćen – ulijevajući u njega snagu nade koja nas podupire i pomaže nam ponovno ustati. To veliko bogatstvo čovječanstva i vjere ne smije biti izgubljeno, već nam, naprotiv, treba pomoći suočiti se s vlastitim ljudskim slabostima i, istodobno, s izazovima suvremenog zdravstva i tehnologije. Neka na ovaj Svjetski dan bolesnika uzmognemo naći novi poticaj u pružanju vlastitog doprinosa širenju kulture u kojoj se poštuje život, zdravlje i okoliš. Neka ovaj Dan također potakne nove napore u obrani integriteta i dostojanstva osobe, također kroz ispravan pristup bioetičkim pitanjima, zaštiti najranjivijih i brizi za okoliš.
19.12.2016.

Božja blizina čovjeku

Marija i Josip, koji su po vjeri prvi prigrlili Isusa, uvode nas u otajstvo Božića. Marija nam pomaže da zauzmemo stav raspoloživosti kako bismo prihvatili Božjeg Sina u našem konkretnom životu, u našem tijelu. Josip nas pak potiče da uvijek tražimo Božju volju i slijedimo je s potpunim pouzdanjem. Oboje su dopustili da im se Bog približi.
18.12.2016.

Nenasilje – stil politike za mir

Mogu zajamčiti da će Crkva pomoći sve napore oko izgrađivanja mira također aktivnim i kreativnim nenasiljem. Dana 1. siječnja 2017. godine započet će s radom novi Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, koji će pomagati Crkvi da promiče na sve učinkovitiji način "neprocjenjiva dobra pravde, mira i očuvanja stvorenoga svijeta" kao i brigu za migrante, "ljude u potrebi, bolesne i odbačene, marginalizirane i žrtve oružanih sukoba i prirodnih nepogoda, zatvorenike, nezaposlene i žrtve svih oblika ropstva i mučenja".[23] Svako djelovanje u tome pravcu, ma koliko skromno bilo, pomaže u izgrađivanju svijeta bez nasilja, što predstavlja prvi korak prema pravdi i miru.
16.12.2016.

"Kako su ljupke po gorama noge glasonoše koji oglašava mir…"

Bog nije napustio svoj narod i nije dopustio da ga zlo pobijedi, jer je On vjeran, a njegova je milost veća od grijeha. To moramo naučiti, jer smo tvrdoglavi i nikako da to naučimo. Ali ja ću vam postaviti pitanje: tko je veći, Bog ili grijeh? Bog! A tko na kraju pobjeđuje? Bog ili grijeh? Bog. On je kadar pobijediti najteži, najsramotniji, najstrašniji, najgori grijeh? Kojim to oružjem Bog pobjeđuje grijeh? S ljubavlju! To znači "Bog kraljuje", to su riječi vjere u Gospodina koji se u svojoj moći prigiba nad ljudski rod, spušta se da dadne milosrđe i oslobodi čovjeka od onoga što nagrđuje u njemu lijepu sliku Boga jer kad smo u grijehu Božja slika je izobličena. A punina tolike ljubavi bit će upravo Kraljevstvo koje je uspostavio Isus, ono Kraljevstvo opraštanja i mira koje slavimo na Božić, a koje se konačno ostvaruje o Uskrsu. A najljepša radost Božića je ona nutarnja radost mira: Gospodin je izbrisao moje grijehe, Gospodin mi je oprostio, Gospodin mi se smilovao, došao je spasiti me. To je radost Božića!
14.12.2016.

U misiji pod vodstvom Duha

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. Draga braćo i sestre, u proteklih nekoliko godina, promatrali smo dva aspekta kršćanskog poziva: poziv na
12.12.2016.

Pozvani smo na istinsku radost

Božić je blizu, znakovi da je sve bliže vidljivi su na ulicama i u našim domovima; i ovdje na Trgu su postavljenje jaslice uz koje je drvo. Ti nas vanjski znaci pozivaju da prihvatimo Gospodina koji uvijek dolazi i kuca na naša vrata, kuca na naše srce, da nam se približi; pozivaju nas prepoznati njegove korake među onom braćom koja prolaze pokraj nas, osobito među najslabijima i potrebitima. Danas smo pozvani radovati se zbog predstojećeg dolaska našeg Otkupitelja i pozvani smo tu radost dijeliti s drugima, pružajući utjehu i nadu siromašnima, bolesnima, svima onima koji su usamljeni i nesretni. Neka nam Djevica Marija, „službenica Gospodnja", pomogne slušati Božji glas u molitvi i služiti mu samilosno u braći, kako bismo spremni prispjeli Božiću, pripravivši svoje srce da prihvati Isusa.
11.12.2016.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr