Riječ Nadbiskupa

Kardinalova homilija na prezbiterskom ređenju

Dragi ređenici, snagom Duha Svetoga koja će uskoro sići na vas, sudjelovat ćete u poslanju Isusa Dobrog pastira, u sakramentalnoj suradnji s Biskupom i u zajedništvu s Papom. Otac nebeski će vam u Isusu povjeriti ljude koje ćete ljubiti pastoralnom ljubavlju. Vama, mladim svećenicima, posebno stavljam na srce brigu za mlade vjernike. Nastojte ih približavati Kristu, jer On je put, istina i život. Budite uvijek postojani i hrabri pastiri, ali i dobri, blagi i pobožni svećenici, raspoloživi za one koji traže pomoć. Široko je područje službe i života prezbitera što se danas otvara pred vama za dobro Crkve. Ono obuhvaća sav svijet, nitko nije isključen iz poslanja Crkve, jer Isusovo Evanđelje namijenjeno je svakoj ženi i svakom muškarcu, svim ljudima. Crkva zagrebačka u godini održavanja svoje Druge sinode nastoji što više postati djelotvornim znakom tog Božjeg djelovanja u svijetu, posebno kršćanskom ljubavlju prema bližnjima.
17.6.2017.

Kardinalova homilija na Misi svetkovine svetog Antuna Padovanskog

Dragi vjernici, sveti je Antun po svom životu i djelovanju svima nama uzor kako nasljedovati Krista Gospodina. On je bio čovjek goruće žudnje za Bogom, pa je i duše osvajao za Boga. Događala su se i čudesna obraćenja, a to su najveća čuda Božjeg milosrđa. Zavađeni su se mirili. Ispravljale su se nepravde. Gasila se mržnja i mir je silazio u duše i među ljude. To i mi danas molimo. Sveti Antun nas uči i primjerom pokazuje kako kršćanski živjeti, kako staviti Riječ Božju u središte svoga života; kako živjeti po Evanđelju i kako drugima naviještati i svjedočiti Evanđelje.
13.6.2017.

Kardinalova homilija prigodom 330. obljetnice proglašenja svetog Josipa zaštitnikom Hrvatske

Sveti Josip svoj poziv čuvara Marije, Isusa i Crkve živi u trajnoj povezanosti s Bogom, u otvorenosti znakovima Božje prisutnosti u svom životu. Sveti Josip sluša što mu Bog govori. Ne posvećuje toliko pažnju osobnim planovima koliko Božjem naumu. Josip je čuvar jer zna slušati Boga, pušta da ga Bog vodi i upravo je zato osjetljiv za osobe koje su mu povjerene. Čovjek koji živi zajedništvo s Bogom, koji je osjetljiv za Božja nadahnuća, koji odgovara na Božji poziv, taj čovjek zna spoznati realnost ljudskog događaja, pažljiv je prema onima koji su mu blizu. On zna donositi mudre odluke. U središtu života svetog Josipa bio je Isus Krist. Dragi vjernici, čuvajmo Krista u svom životu, da bismo čuvali druge, da bismo čuvali one koji su nam blizu.
10.6.2017.

Pozdravni govor prigodom svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata

Braćo i sestre, došli smo večeras ovamo da pred čudotvornim likom Majke Božje od Kamenitih vrata iznesemo svoje osobne potrebe, da molimo za Crkvu, Domovinu i hrvatski narod, a posebno za naše obitelji. Došli smo reći hvala nebeskoj Majci što nas štiti i zagovara, što stoljećima bdije nad dragim nam Gradom, što je Ona u životu svakoga od nas Majka lijepe ljubavi. Lik Presvete Bogorodice s Djetetom u naručju, smješten u prolazu Kamenitih vrata, vjekovno je žarište okupljanja vjernika ili barem postaja na kojoj se s pouzdanjem zastane. Tu se snagom i utjehom napajaju duše hodočasnika, šetača i sve brojnijih turista. A Marija nas neprestano potiče da svojim kršćanskim životom budemo nositelji utjehe i nade, branitelji istine i pravde, da se zauzimamo za slabe i malene.
31.5.2017.

Crkva prati svoje vjernike u svakome kutu svijeta

Dušobrižništvo za hrvatske vjernike u iseljeništvu govori i hrvatskoj društvenoj i državnoj stvarnosti. Ono pokazuje model zajedništva, nesebičnosti, poštivanja vrjednota i izgradnje dobra s malo sredstava i s puno ljubavi. Toliko je puta potvrđeno da Hrvatska u domovini ne može biti sretna bez povezanosti s Hrvatima izvan domovine; da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne može opstati bez povezanosti s Hrvatima u Hrvatskoj i diljem svijeta; kao što i Hrvati u drugim zemljama ne mogu živjeti svoj identitet bez povezanosti s hrvatskom domovinom.
26.4.2017.

Kardinalova homilija na svetkovinu Uskrsa

Zabrinjavajuće je kako se u posljednje vrijeme u javnosti gotovo programirano stvara ozračje nezadovoljstva u hrvatskom društvu, uporno se traži ono što ne valja i to se često generalizira, prešućujući sve dobro i pozitivno. Umjesto toga, nošeni uskrsnom radošću, nastojmo osnaživati sve što je dobro i lijepo, a toga ima puno. Njegujmo dobro i onda kada je krhko i radujmo se njegovu rastu. Kad bismo prema svemu što nosi klicu dobra u drugim ljudima, obiteljima, društvenim i državnim inicijativama postupali s ljubavlju kojom brižna majka obasipa svoje dijete tijekom njegova rasta i dozrijevanja, tada bismo, uvjeren sam, preobrazili našu svakidašnjicu.
16.4.2017.

Uvodni govor na Trećem zasjedanju Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije

Drage članice i članovi Sinode, dobro je postaviti si pitanje što želim, ili što očekujem od Sinode, međutim, korisno je prije toga zapitati se što po interventima članova Sinode potiče Duh Sveti u našem zajedništvu? Sinodski proces može izgledati ponekad spor. On traži askezu srca i vježbanje slušanja. Trebamo biti otvorena srca za ono što kaže sestra ili brat u Kristu i pitati se kako se u tim riječima, koje ponekad mogu izgledati jednostavne, odražava nadahnuće Duha Svetoga. Čini mi se da sinodski proces u prvom redu sazrijeva upravo po međusobnom strpljivom slušanju. Naravno to iziskuje napor.
31.3.2017.

Kardinalova prigodna riječ na otvaranju sudske godine 2017.

Svjesni smo da živimo u vrlo zahtjevnom vremenu, kako za obitelj tako i za pastire, stoga je potrebno da pastoralna priprava zaručnika bude organizirana kao hod vjere, odnosno u slučaju osoba koje ne vjeruju ili čija je vjera slaba, zanemarena, neformirana ili manjkavo odgajana ili zaboravljena, kao hod prema vjeri. Osim već postojećih putova, modela priprave za ženidbu i njezinih sadržaja, bilo za sakramentalni vid ženidbe bilo za naravni vid ženidbe, ispred nas je izazov da se zaručnicima omogući djelatno sudjelovanje kroz razgovor, rad u skupinama i kroz molitvu (dani sabranosti i molitve, duhovne vježbe za zaručnike). Apostolska pobudnica Familiaris consortio govori o putu priprave »nešto slično kao kod katekumenata« (FC, 66). 
14.3.2017.

Kardinalova homilija prigodom 15. obljetnice smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića

Posve je jasno da je u krilu žene zaživio novi čovjek koji nije samo neki grumen stanica, niti dio majčina tijela poput nekoga tumora. U svakom začeću čovjeka nisu aktivni samo roditelji, nego se u događaj te tajne ljudskoga početka uključuje i Stvoritelj života. Bog stvara dušu, duhovnu i besmrtnu, koja je od začeća do smrti počelo našega života, ne samo biološkoga nego i misaonoga, voljnoga, osjećajnoga, sa sposobnošću izbora i odluka koji uređuju i određuju čovjekov život. […] Što je sa savješću tolikih 'otmjenih' ubojica? Tko ubija život nedužnoga ljudskog bića, ratuje protiv Boga i čovjeka. Ako ne u vremenu, u vječnosti će spoznati da je izgubio rat.
11.3.2017.

Pozdravna riječ zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića prigodom Dana Katoličkog bogoslovnog fakulteta

Našem Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, danas na njegov blagdan, želim da uvijek bude prostor susreta, kao i promicatelj dijaloga u Crkvi i hrvatskom društvu. Fakultetu osobito želim hrabrost u suočavanju s novim izazovima koje današnje vrijeme stavlja pred njega, kao i odvažnost za promjene koje se od njega očekuju, misleći posebno na potrebu reforme ustrojstva studija, kako bi naš Fakultet svojim poslanjem dao specifičan doprinos sadašnjim potrebama Crkve i hrvatskog društva u izazovima globalnih promjena.
10.3.2017.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr