Riječ Nadbiskupa

Kardinalova homilija prigodom 15. obljetnice smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića

Posve je jasno da je u krilu žene zaživio novi čovjek koji nije samo neki grumen stanica, niti dio majčina tijela poput nekoga tumora. U svakom začeću čovjeka nisu aktivni samo roditelji, nego se u događaj te tajne ljudskoga početka uključuje i Stvoritelj života. Bog stvara dušu, duhovnu i besmrtnu, koja je od začeća do smrti počelo našega života, ne samo biološkoga nego i misaonoga, voljnoga, osjećajnoga, sa sposobnošću izbora i odluka koji uređuju i određuju čovjekov život. […] Što je sa savješću tolikih 'otmjenih' ubojica? Tko ubija život nedužnoga ljudskog bića, ratuje protiv Boga i čovjeka. Ako ne u vremenu, u vječnosti će spoznati da je izgubio rat.
11.3.2017.

Pozdravna riječ zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića prigodom Dana Katoličkog bogoslovnog fakulteta

Našem Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, danas na njegov blagdan, želim da uvijek bude prostor susreta, kao i promicatelj dijaloga u Crkvi i hrvatskom društvu. Fakultetu osobito želim hrabrost u suočavanju s novim izazovima koje današnje vrijeme stavlja pred njega, kao i odvažnost za promjene koje se od njega očekuju, misleći posebno na potrebu reforme ustrojstva studija, kako bi naš Fakultet svojim poslanjem dao specifičan doprinos sadašnjim potrebama Crkve i hrvatskog društva u izazovima globalnih promjena.
10.3.2017.

Uvodni govor na Drugom zasjedanju Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije

Na Sinodi je potrebno govoriti jasno, prije svega istinoljubivo, hrabro, odgovorno i s poštovanjem. To je Sinoda: zajedno na istom putu. Sinoda se događa u Božjem narodu, u krilu Crkve, ondje gdje se osjeća djelovanje Duha Svetoga. Duh Sveti djeluje po osobama koje dopuštaju da ih Bog vodi. U tome je otajstvo, veličina i ljepota Crkve koju na milosni način živimo u sinodskom događaju, okupljeni po Isusu Kristu u Duhu Svetomu.
24.2.2017.

Kardinalova homilija na sprovodu mons. Tomislava Ivančića

Taj »hoću« kojim se Isus neposredno prije smrti obraća Ocu, istodobno je i molitva i zahtjev. U snagu te tajne uključen je život svakog kršćanina, a posebno život onih koji su poput apostola pozvani da svojim poslanjem slijede Isusa. Biti s Isusom i gledati njegovu slavu, to je svrha svakog kršćanskog života, a posebno svećeničkog. To je život u koji je već ušao naš pokojni subrat svećenik Tomislav. To je nada koja ispunja sve nas ovdje sabrane. Ovo sprovodno bogoslužje spomen je muke, smrti i uskrsnuća Kristova i nada našeg uskrsnuća. Za tu je nadu pokojni mons. Ivančić živio, u toj je nadi trpio, s tom se nadom otisnuo na drugu obalu života da u vječnosti živi s Bogom. 
20.2.2017.

Kardinalova homilija na blagdan bl. Alojzija Stepinca

Blaženi Alojzije Stepinac je naš kompas da bi se znali orijentirati. Evo glavnih točaka: vjera u Boga, poštivanje čovjeka, ljubav prema svima sve do praštanja, jedinstvo s Crkvom kojoj je na čelu Petrov nasljednik, ne popuštati kad je u pitanju istina, jer istina nije roba s kojom se može trgovati (usp. Homilija, 3. listopada 1998.). Danas nam je u hrvatskom društvu, zbog odgovornosti pred novim naraštajima i budućnosti za koju želimo da bude oslobođena od ideoloških prepucavanja propalih utopija, potreban Stepinčev ključ za suočavanja s prošlošću.
10.2.2017.

Kardinalova uvodna riječ na otvorenju 57. Teološko-pastoralnoga tjedna

Razmišljajući o temi ovogodišnjeg Teološko-pastoralnog tjedna čini mi se da je težište stavljeno na riječi u hrvatskom društvu. Stoga je opravdano pitanje što se to danas događa u hrvatskom društvu, kojim promjenama svjedočimo, tko su tvorci tog procesa, kakav je odnos onoga što se događa u narodu i onoga što se nameće u javnosti, koje je mjesto i kakva uloga naše Crkve u postupku tranzicije koja je u tijeku? Jesmo li kao Crkva proročki svjedoci temeljnih vrijednosti pravednosti, istine i čestitosti, koje su u temelju svake obnove, potičemo li također dijalog, pomirenje i društvenu povezanost kao važne čimbenike za budućnost naroda i društva?
24.1.2017.

Kardinalova homilija prigodom 25 godina međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

Vrijedno je stoga ovih dana promotriti što se sve događalo i na koji način prenosimo vrijednosti novim naraštajima. Očito nije slučajno da se našu Domovinu želi poljuljati upravo u onome što se pokazalo najjačim i što je bilo slabljeno u vremenu neslobode. Mislim ponajprije na odnos čovjeka i Boga. To je neizbrisivo polazište hrvatskoga identiteta. Zatim vrijednost obitelji, promicanje njezine važnosti i svega što je učvršćuje na društvenom i gospodarskom području, pazeći na otvorenost prihvaćanja dara života. Važno je područje odgoja i obrazovanja, u kojemu su vidljivi višestruki udarci: otvaranje prostora za ideologizirane sadržaje koje većina roditelja ne prihvaća, neodgovornost u pripremanju mladih da preuzmu brigu za Hrvatsku ostajući u Hrvatskoj, opremljeni znanjem i oduševljenjem. 
15.1.2017.

Božićna poruka nadbiskupa zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića

Braćo i sestre, Božić se istinski slavi onda kada se Krist rađa u nama, kada nam srce preobražava da životom častimo Boga i klanjamo mu se u svim okolnostima života. Isus je najizvrsniji dar koji se može stvarno primiti samo tako da se postane darom za druge. Zato darovi što su ih u svom poklonstvu Isusu donijeli mudraci i danas govore jednakom novošću. Pozvani smo uočiti i radovati se darovima: ljudi koji su preporođeni u susretu s Bogom i koji naviještaju njegovo gospodstvo; ljudi koji šire miomiris molitve i koji znaju držati upaljeno svjetlo Duha Svetoga; ljudi koji poput smirne trpe u Isusovoj šutnji i žive kao blagi oblog na ranama patnika, liječeći Riječju života.
20.12.2016.

Kardinalov uvodni govor na Prvom zasjedanju Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije

Koristeći slikovite usporedbe pape Franje iz uvodnog govora na početku zasjedanja biskupske sinode o obitelji, želim naglasiti da Sinoda nije neki simpozij, niti debatni klub, ona nije ni parlament, ni sabor, gdje se treba pregovarati da bi se dogovorilo. Sinoda je, naime, crkveni događaj, to će reći Sinoda je Crkva koja je zajedno na putu da bi stvarnost sagledala očima vjere, to je Crkva koja propituje i ispituje svoju vjernost pokladu vjere, kao živom izvoru na kojem se Crkva napaja i u kojemu nalazi svjetlo za usmjerenje svoga života i djelovanja.
  
9.12.2016.

Kardinalova homilija na otvaranju Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije

Dok vas gledam, sabrane zajedno iz raznih dijelova života naše Nadbiskupije, iz župa svakoga dekanata, iz redovničkih zajednica, iz naših ustanova i pastoralnih stvarnosti, zahvaljujem Bogu za vas i za dar događaja Sinode. Svaki i svaka od vas je odgovor milosti u onome što činite i u onome što predstavljate. Vjerujem da će zasjedanja tijekom godine dana još više pridonijeti da svi vjernici otkriju i obnove istinu da je lijepo biti dio Crkve, dio naše Zagrebačke nadbiskupije.
8.12.2016.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr