Zahvaljujte Bogu za 1000 godina vaše župe!

15.7.2018.Duhovnu pripremu "Hod s Marijom ususret jubileju" u subotu, 14. srpnja 2018. godine u župi Uznesenja BDM, Novigrad na Dobri predvodio je fra Smiljan-Dragan Kožul, a tema je bila "Uloga Blažene Djevice Marije u djelu spasenja čovječanstva". U homiliji je fra Kožul naglasio kako je Mariju Bog izabrao da izvrši po čemu će se ono što su ljudi grijehom upropastili popraviti. Bog Otac Mariju je izabrao da ljudima donese Spasitelja i to ne samo u vrijeme kad je živjela u Betlehemu već za sva vremena.Marija je začela i donosi Isusa Krista ljudima, Spasitelja svijeta, ali mu je bila i na službi i svima je govorila da učine što Isus kaže. Marija je ta od koje jedino možemo primiti Isusa, jer nam jedino ona donosi i stavlja Isusa u srca. Bog Sin nam Mariju daje za Majku. Umirući na križu Isus govori : "Ženo, evo ti sina! Sine, evo ti Majke!" i po ovim riječima Marija postaje Majka svakoga tko vjeruje u Isusa Krista, a svakoga od nas poziva da se predamo Mariji.I Blaženi Alojzije Stepinac godine 1944. u Mariji Bistrici posvetio je hrvatski narod Bezgrješnom Srcu Marijinu. Kad svećenik na krštenju izgovara riječi "Ja te krstim..." tada nas Isus predaje Mariji. Bog Duh Sveti Mariji daje ulogu posredništva. Ona je zaručnica treće Božanske osobe - Duha Svetoga. Marija je ona koja okuplja sve koji su kršteni i po kojoj nam Bog Otac po Sinu i Duhu Svetome daje Majku.Na kraju homilije fra Kožul župnu zajednicu je potaknuo da na dan obilježavanja 1000 godina prvog spomena Župe svi moraju slaviti zato što je 1000 godina Duh Sveti u ovu Župu silazio i učvrstio vjeru i što će nas i dalje voditi i štititi. Nakon Isusa Marija je izvršila najveće djelo za ljudsko biće, jer ju je kao ženu Bog izabrao da bude ta koja će roditi, donijeti i donositi Spasitelja za sva vremena pa je ženama poručio da im Marija bude uzor kao majkama, suprugama, djelatnicama u svjedočenju Isusa Krista. Ako se Kristu predamo kao Marija samo tako možemo doći u nebo, u slavu nebesku.

Misno slavlje i klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom animirao je duhovni glazbeni sastav "Betlehem" koji je izveo i kratak koncert duhovnih skladbi. Sljedeće subote duhovnu obnovu predvodit će p. Milan Lojić CM, župnik župe Presvetog Srca Isusova, Zagreb-bolnica Vrapče.

Anita Miljavac
župna medijska suradnica

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr